Przejście do sekcji:

Referat Rozwoju i Promocji

Azbest 2019

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2019 r.  W ramach programu finansowany jest demontaż, transport i utylizacja bądź transport i utylizacja poszycia dachowego zawierającego azbest. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy - Jak załatwić sprawę - Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u p. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami tj.:

  • Deklaracją przystąpienia do programu,
  • Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem
  • Klauzulą informacyjną
  • Zgodą starostwa powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych związanych z wymiana pokrycia dachowego z płyt cementowo - azbestowych na nowe,

Należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia 2019 r. Więcej informacji pod nr tel. 56 674 13 36.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych Gminy Zławieś Wielka

Wróć