Przejście do sekcji:

Referat Rozwoju i Promocji

Azbest 2018

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest w 2018 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u P. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

  • Deklaracją przystąpienia do programu,
  • Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgodą Starostwa Powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na nowe,

 

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do dnia 23 lutego 2018 roku. Więcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 36.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych Gminy Zławieś Wielka.

Wróć