Przejście do sekcji:

Referat Rozwoju i Promocji

Utylizacja azbestu 2016

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy w 2016 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy – Druki do pobrania – Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u P. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami:

  • Deklaracją przystąpienia do programu,
  • Oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Zgodą Starostwa Powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt cementowo azbestowych na nowe,

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do dnia 31 stycznia 2016 roku. Więcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 36.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wróć