Przejście do sekcji:

Referat Rozwoju i Promocji

Azbest 2019

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2019 r. W ramach programu finansowany jest demontaż, transport i utylizacja bądź transport i utylizacja poszycia dachowego zawierającego azbest. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy - Jak załatwić sprawę - Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u p. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami tj.:

Azbest 2018

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest w 2018 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u P. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

Utylizacja azbestu 2017

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy w 2017 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u p. Moniki Ryngwelskiej

Widokówki

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -