Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na 2016 rok

 

I kwartał:

1. Uczestnictwo w szkoleniu rolników w zakresie stosowania nawozów, środków ochron roślin oraz dobierania odpowiednich odmian zbóż i innych roślin.

2. Ocena funkcjonowania wybranych jednostek OSP na terenie gminy.

3. Sprawy bieżące.

II kwartał:

  1. Ocena stanu wybranych pomników przyrody na terenie gminy.
  2. Ocena gminnych placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa i czystości.
  3. Sprawy bieżące.

III kwartał:

  1. Ocena mostków nad ciekami wodnymi będącymi własnością gminy oraz cieków wodnych, które sa pod opieką gminy.
  2. Sprawy bieżące.

IV kwartał:

  1. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie odbioru i unieszkodliwiania ścieków.
  2. Sprawy bieżące.

 

Wróć