Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zławieś  Wielka na 2015 rok

 

I kwartał:

 1. Sprawozdanie z działalności oraz analiza finansowa za rok 2014 Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złejwsi Wielkiej.
 2. Analiza działalności finansowej jednostek kultury na terenie gminy Zławieś Wielka.
 3. Analiza wydatków w szkolnictwie.
 4. Sprawy bieżące.

 

II kwartał:

 1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy Zławieś Wielka za 2014 rok.
 2. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminny Zławieś Wielka za wykonanie budżetu na 2014 rok.
 3. Kontrola  funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.
 4. Sprawy bieżące.

 

III kwartał:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku.
 2. Analiza budżetu za I półrocze 2015 roku.
 3. Sprawy bieżące.

 

IV kwartał:

 1. Sprawozdanie z wykonania prac planowanych przez Komisję Rewizyjna w 2015 roku.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Wróć