Przejście do sekcji:

Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

pokój nr 15, I piętro
674 13 51


Karolina Majewska Rygielska

Zastępca Kierownika USC
pokój nr 16, I piętro
674 13 50

 

Zadania:

Urząd Stanu Cywilnego

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłoszenie zgonu
 • Zawarcie małżeństwa
 • Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaśwadczenia
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Dowody osobiste i ewidencja ludności

 • Wydanie i wymiana dowodu osobistego
 • Zameldowanie na pobyt  stały lub czasowy
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/z pobytu czasowego na ponad dwa miesiące 
 • Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę na ponad dwa miesiące
 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności 
 • obsługa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe i rzeczowe, zapomogi zdrowotne dla pracowników oświaty i pozostałych zatrudnionych w urzędzie gminy),