Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nieposiadaniu/ gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz określeniem celu wydania zaświadczenia)

 

Opłaty

- opłata skarbowa 17 zł

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą wniesienia podania.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczeń o którym mowa w art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) tj.

-   w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

-   świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy  społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

-    zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,

-   nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Termin załatwienia sprawy

- niezwłocznie, do 7 dni

 

Dodatkowe informacje

W przypadku braku dokumentów w archiwum gminy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nabycie i zbycie gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt własności ziemi, akt nadania, decyzja o wykonaniu aktu nadania)

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.             z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn.

 

Plik do pobrania:

 wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..