Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Wydawanie warunków na budowę sieci i przyłączy wod -kan

Warunki techniczne na podłączenia do sieci wod.-kan. lub warunki projektowe na budowę sieci wod.-kan. są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego sieci lub przyłączy wod.-kan. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r., nr X/43/2015  od 1 lipca 2015 r. warunki wydaje Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie.

W celu wydania warunków technicznych na budowę sieci lub podłączenie do sieci należy:

Pobrać z niniejszej strony internetowej lub w siedzibie ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. „wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci …”.
Załączyć do wniosku dwie kserokopie mapy (sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000).
Wniosek wraz z załączonymi kserokopiami mapy wysłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. – Rzęczkowo 48A, 87-133 Rzęczkowo lub złożyć w siedzibie Zakładu pok.1.
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r., nr X/43/2015

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 540 zł z VAT,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 540 zł z VAT,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 972 zł z VAT

Potwierdzenie wykonania opłaty stanowi podstawę do wydania warunków.
Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat. Po upływie terminu ważności należy zwrócić się do ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzeczkowie z prośbą o ich przedłużenie lub wydanie nowych warunków technicznych.

 

Konto  Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

w  BS  Toruń  O/Zławieś  Wielka 

Nr  59 9511 0000 0025 3380 2000 0010

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..