Przejście do sekcji:

Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nieposiadaniu/ gospodarstwa rolnego

Wydawanie warunków na budowę sieci i przyłączy wod -kan

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości