Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiegi w akcie stanu cywilnego

Wpisanie do ksigi stanu cywilnego artu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaświadczenia

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarcie małżeństwa