Przejście do sekcji:

Referat finansowy

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE

Osoby fizyczne oraz prawne mogą złożyć wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

- o nie zaleganiu w podatku (opłata skarbowa – 21,00 zł.)

- o wielkości gospodarstwa ( ha fizyczne, użytki rolne – zwolnione z opłaty skarbowej)

- pozostałe zaświadczenia ( opłata skarbowa – 17,00 zł.)

Druki do pobrania

Wróć