Przejście do sekcji:

Referat finansowy

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- osoby fizyczne i prawne

 

Osoby fizyczne oraz prawne które nabyły środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zobowiązane są w terminie 14 dni zgłosić ten fakt do tutejszego organu podatkowego składając:

- Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1

- Załącznik do deklaracji DT-1/A

 

Deklrację w sprawie podatku od środków transportowych można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj.

Druki do pobrania

Wróć