Przejście do sekcji:

Referat finansowy

PODATEK ROLNY- osoby fizyczne

Osoby fizyczne który nabyły grunty rolne zobowiązane są w terminie 14 dni zgłosić ten fakt do  tutejszego organu podatkowego składając:

- Informację w sprawie podatku rolnego IR-1

- Dane o nieruchomościach rolnych  ZR-1/A

- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – ZR-1/B

 

Informację w sprawie podatku rolnego można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj.

Wróć