Przejście do sekcji:

Referat finansowy

OŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- osoby fizyczne i prawne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- osoby prawne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- osoby fizyczne