Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

VI GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6

 ogłasza

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Cel konkursu: 

Kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szopek

Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa

Przekazywanie zwyczajów bożonarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu:

Szopkę  należy wykonać własnoręcznie. Technikę i zestaw wybierze samodzielnie każda rodzina.

Koniecznie należy uwzględnić  wyraźnie elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie rodzinnej szopki.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna

Konkursowe prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:   imiona i nazwisko rodziny, dokładny adres zamieszkania, kontakt e-mail, lub telefon, informacje na temat szopki - materiały użyte do przygotowania szopki oraz jej wymiary (długość, szerokość)

W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/ długości podstawy powyżej 1 m , organizator prosi o kontakt telefoniczny.

Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia i obowiązkowo dołączają do każdej pracy

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przy ul. Topolowej 6 do dnia  20 grudnia 2017 roku wraz z kartą zgłoszenia.

Po Nowym Roku  każda rodzina odbierze swoją pracę.

Za prace nieodebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.

Ocena i nagrody:

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora

Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów

  • pomysłowość
  • zgodność z tradycją
  • ogólne wrażenie artystyczne
  • estetyka pracy
  • dobór i wykorzystanie materiałów / bez gotowych , zakupionych ozdób/

 

Jury przyzna nagrody :  I, II, III  miejsce. Wyróżnienia w kompetencji jury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i gratulacje jury za udział w konkursie.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

 

Nagrody ufundują:

 

I -  WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

II – PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY

III - DYREKTOR GOKIS

 

 

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwisko autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w ZŁEJWSI WIELKIEJ i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

 

Bliższych informacji udziela  - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

tel. 56 6780931,

e –mail gokis.zlawies.mala @wp.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

w załączeniu

 

 

 

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..