Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2017 /2018.

CHCESZ SKOŃCZYĆ SZKOŁĘ I ZDOBYĆ ZAWÓD ???

PRZYJDŹ DO NAS !!!

Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2017 /2018.

Dołączając do nas uczeń uzyskuje możliwość kształcenia w następujących formach i zawodach:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASA VII i VIII
  • GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM PRZYSPOSABIAJĄCYM DO PRACY ORAZ
  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH / kontynuacja

- możliwość nauki od 15 roku życia

- system nauki: dzienny

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

- wynagrodzenie za przyuczenie do wykonywania zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiui wynagradzaniu młodocianych

  • Różne zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz,
  • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

- możliwość nauki od 15 roku życia

- system nauki: dzienny

- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiui wynagradzaniu młodocianych

- możliwość nauki w wielu zawodach

  • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU/SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA

- nauka zawodu u pracodawców i rzemieślników

- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole

- system nauki: dzienny

- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe

- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiui wynagradzaniu młodocianych

  • Wszystkie zawody rzemieślnicze

 

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY W TORUNIU, UL. POZNAŃSKA 11/13,

TEL. 56 654 70 68 w. 28

e-mail: 2-4shp.torun@ohp.pl

 

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie doradców zawodowych. Do Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu mogą się zgłosić wszyscy, którzy mają 15-18 lat. Wszyscy, którzy mają problem, nie wiedzą co dalej, nie dają sobie rady lub z różnych względów nie realizowali obowiązku szkolnego. Zdobywanie wykształcenia w ramach  uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych. Nauka zawodu trwa trzy lata. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP – na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Zgodnie z tym uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY W TORUNIU mieści się przy ulicy Poznańskiej 11/13 i zaprasza wszystkich, którzy mają ochotę coś w życiu zmienić, bądź zwyczajnie skończyć szkołę i zdobyć zawód.

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..