Przejście do sekcji:

Folder ze szlakami rowerowymi

Folder ze szlakami rowerowymi Gminy Zławieś Wielka

Publikacja wydana w ramach projektu pn.'Organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów ze szlakami rowerowymi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.