Przejście do sekcji:

Odnawialne źródła energii

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -

Odnawialne źródła energii

W sobotę 8 listopada 2014 roku w GOKiS w Złejwsi Małej odbyło się spotkanie w sprawie OZE, w którym udział wzięli Pan Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan Krzysztof Rak - Z-ca Wójta.

Spotkania zgromadziło mieszkańców Gminy, zainteresowanych zamianą konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii dla celów ogrzewania i oświetlenia, na źródła odnawialne.

W trakcie spotkania prezentacje traktujące o OZE przedstawili:

1)      Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA, który przybliżył aspekty organizacyjne, prawne oraz możliwości finansowania instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (prezentacja w załączeniu),

2)      Stanisław Kryszewski – Kierownik Projektu w Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA, który przedstawił analizę efektywności zastosowania ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb prosumenckich.

W ramach dyskusji odpowiedziano na wszystkie pytania i uwagi. Kwestie, wymagające dodatkowych wyjaśnień prosimy zgłaszać na adresy elektroniczne: meyer@pgksa.pl, pgn@pgksa.pl.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych, Urząd Gminy zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie ankiet. Mają one na celu zweryfikowanie zapotrzebowania na tego typu projekt, na terenie gminy oraz wskazanie rodzajów instalacji preferowanych przez mieszkańców, umożliwiając wybór programu (unijny czy program „PROSUMENT”, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gwarantujący w 2015 r. dofinansowanie w wysokości 40%), w którym Gmina będzie uczestniczyła.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce Urząd Gminy/drukidopobrania/odnawialneźródłaenergii/ oraz w Urzędzie Gminy (pok. 14). Ankiety prosimy składać do 19 grudnia 2014r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

wyświetl galerię w Cooliris
  • -