Przejście do sekcji:

PSZOK w Łążynie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Łążynie jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00