Przejście do sekcji:

Aktualności

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie

Informujemy, iż od dnia 23 maja wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne, a na terenie obiektu będą mogły przebywać maksymalnie 4 pojazdy dostarczające odpady.

Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Zławieś Wielka, ( tj. dowód osobisty lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne).

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie odpadów w sposób selektywny, aby do minimum skrócić czas obsługi i pobytu na terenie PSZOK, tj. bez konieczności prowadzenia dodatkowej segregacji.

Szczegółowy regulamin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczony jest na stronie Gminy Zławieś Wielka www.zlawies.pl, w zakładce odpady komunalne.

Wróć