Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie

Informujemy, iż od dnia 23 maja wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne, a na terenie obiektu będą mogły przebywać maksymalnie 4 pojazdy dostarczające odpady.

Poziomy recyclingu i odzysku osiągane przez gminę Zławieś Wielka

Analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych


Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania dodatkowych ilości odpadów zielonych, wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych, Rada Gminy Zławieś Wielka pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie w sprawie usług dodatkowych dla mieszkańców.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej  p.38

e-mail : odpadykomunalne@zlawies.pl

tel: 56 674 13 13

wyświetl galerię w Cooliris
  • Segragacja odpadów komunalnych
  • Segragacja odpadów komunalnych

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Gmina Zławieś Wielka wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zławieś Wielka przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przejęcie obowiązków nastąpiło na podstawie znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..