Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja hydrologiczna

 

Inspektorat RZGW we Włocławku informuje, że w związku z wykonywaniem drugiego etapu prac remontowych na terenie zapory bocznej stopnia wodnego we Włocławku w miejscowości Wistka Królewska w dniach 7 -10.12..2012 r. nastąpi obniżenie poziomu wody na Zbiorniku Włocławskim do rzędnej 56,50 m n. p. m. W związku z powyższym w dniach 6 - 7.12.2012 r. zwiększony zostanie przepływ wody przez stopień wodny (maksymalnie 990 m3/s od godziny 21:00 w dniu 6.12 do godziny 13:00 w dniu 7.12.2012 r. 

Poziom wody na  odcinku rzeki Wisły poniżej stopnia  może ulec  podwyższeniu maksymalnie : 0,9 m w rejonie Włocławka;  0,7 m w rejonie Torunia.

 

W w/w dniach osoby przebywające na terenach brzegowych rzeki, poniżej Stopnia Wodnego Włocławek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności .                                                                                                                        

      Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Inspektoratu pod  numerami:

      Tel. stacjonarny (54) 233 93 95  w  26;    tel. kom. 601 381 189 

  • autor: Dyżurny TCZK Piotr Kalinowski

Wróć