Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja hydrologiczna

 

Inspektorat RZGW we Włocławku informuje: W dniu 28.11.2012 r. w godzinach: od 11:00 do 13:00 odbędzie się przegląd dolnego stanowiska stopnia wodnego. W celu umożliwienia jego wykonania w/w godzinach nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez elektrownię wodną.

        W związku z powyższym w na odcinku rzeki Wisły poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku mogą wystąpić wahania poziomu wody dochodzące do 1,5 m w rejonie m. Włocławek oraz 1,00 m w rejonie m. Torunia.

 

W w/w dniu osoby przebywające na terenach brzegowych rzeki, poniżej Stopnia Wodnego Włocławek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności .        

 

  • autor: Dyżurny TCZK Piotr Kalinowski