Przejście do sekcji:

Aktualności

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY

 

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1 Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Poznaniu Odniesienie brak ostrzeżenia Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła Obszar woj. kujawsko-pomorskie

Na obszarze województwa obserwuje się silne mgły. W wielu miejscach widzialność spadła poniżej 100 m. Prognoza W najbliższych 2-3 godzinach nadal utrzymają się mgły, lokalnie poniżej 100 m.

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów

detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk Magdalena Muszyńska-Karbowska

Godzina i data wydania godz. 08:13 dnia 23.11.2012

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

  • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Wróć