Przejście do sekcji:

Aktualności

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 60/11/2012

 

 

Od godz. 21:00 dnia 14.11.2012 do godz. 10:00 dnia 15.11.2012 na  znacznym obszarze  przewiduje się wystąpienie  mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m,  

 

Zjawisko: silna mgła

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 14.11.2012 do godz. 10:00 dnia 15.11.2012

Przebieg:  Na  znacznym obszarze  przewiduje się wystąpienie  mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m,  

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska  90%  

Uwagi:  W trakcie ważności ostrzeżenia, lokalnie w godzinach popołudniowych, możliwa jest

krótkotrwała poprawa widzialności.

 

 

Dyżurny synoptyk:  Leszek Szaraodwski

 

     Bogdan Bosiacki Dyżurny TCZK

Wróć