Przejście do sekcji:

Zgłoszenia awarii

W przypadku awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy dzwonić pod numer: 607 565 112.  

Elektryka i oświetlenie gminy
56 674 13 41 Grzegorz Chojnacki