Przejście do sekcji:

Aktuaności

Rusza nabór wniosków na MIKRO GRANTY!

24 kwietnia do 10 maja 2013r będą przyjmowane wnioski na konkurs MIKRO GRANTY " Podgrodzia Toruńskiego" O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się: - nieformalne grupy mieszkańców liczące minimum 4 osoby, które posiadają miejsce zamieszkania na terenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" - organizacje niezarejestrowane w KRS, mające siedzibę na terenie działania LGD "Podgrodzie Toruńskie" - Rady Sołeckie, Rady Rodziców Szkół z terenu działania LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Akcja informacyjno – szkoleniowa zorganizowana jest na potrzeby kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Planowane spotkanie ma na celu upowszechnienie informacji o zasadach i kryteriach przyznania pomocy obowiązujących w zbliżających się naborze wniosków.

Rusza nabór wniosków w zakresie Małych Projektów!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃSKIE" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Pierwsze kroki w cyfrowy świat dla POKOLENIA 50 +

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” wspiera „Latarników Polski Cyfrowej”, którzy swoim działaniem obejmą każdą gminę naszego kraju. Aktywizują oni POKOLENIE 50+, aby wzmocnić kompetencje cyfrowe, a co za tym idzie zmniejszyć poziom e-wykluczenia, polepszyć jakość życia na wsi, podtrzymać więzi społeczne i komunikację międzyludzką. Szkolenia obejmą nie tylko zagadnienia merytoryczne, ale także poznanie możliwości komputera, Internetu, naukę bankowości internetowej, rejestrację w przychodni zdrowia itp.

INFORMACJA

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃSKIE" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wniosków: 14-31 grudnia 2012 r.