Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Ogłoszenie o sterylizacji kotek

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuję o bezpłatnej sterylizacji kotek. Zabiegi sterylizacji wykonywane są w trybie 1 dniowym - należy dostarczyć zwierzę na umówioną godzinę i zostawić na minimum 3 h w przychodni. Koszt zabiegu sterylizacji obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz rozpoznanie wieku zwierzęcia, jako czynników kwalifikujących zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków oraz ubranie pooperacyjne. Zabiegowi sterylizacji podlegać będą zwierzęta płci żeńskiej.

W celu wzięcia udziału w programie należy w czasie jej trwania wypełnić zgłoszenie, które stanowi zał. nr 1 do regulaminu oraz dostarczyć je do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, w godzinach pracy urzędu.

Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu sterylizacji. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z programu.

Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 17.05.2021 do 15.06.2021, bądź do wyczerpania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel, a  realizowany będzie do 30.11.2021 r.

    [treść archiwalna]
wyświetl galerię w Cooliris
  • Ogłoszenie o sterylizacji kotek
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]