Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminny Ośrodku Kultury i Sportu

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, uczczono dzień 11 listopada. Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Jan Surdyka, Zastępca Wójta Krzysztof Rak, radni powiatu toruńskiego: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk, Sekretarz Gminy Grażyna Krystosiak,  Zarząd Gminnego Koła Kombatantów w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezes Heleną Przekwas, radni gminy,  dyrektorzy szkół, domów kultury, przedszkola, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkańcy. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny dostojni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie jako patrioci obchodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego. Bogaty program będący aktywną lekcją historii Polski, przybliżającą istotę tego narodowego święta przygotowały dzieci z Przedszkola ”Mali Odkrywcy” w Złejwsi Małej. Dzieci zatańczyły poloneza, który jest narodowym polskim tańcem korowodowym o uroczystym charakterze. Uwagę wszystkich zwrócił stylowy taniec z szarfami. Dzieci pięknie wystąpiły, przeżywały tę uroczystość razem z nami. Grupa przedszkolna wystąpiła pod kierunkiem Pani Agnieszki Maciantowicz. W część artystyczną zaangażował się zespół „Melodia” wraz z muzykami i wokalistami GOKiS oraz tenor Paweł Krasulak. W słowno - wokalno- instrumentalnym wystąpieniu przypomniano, czym jest wolność i jak należy o nią dbać w dzisiejszych czasach. Piękne teksty, tańce i przywołane pieśni wprowadziły zebranych w bardzo podniosły, nostalgiczny nastrój. Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Śpiewaliśmy pieśni poświęcone ojczyźnie z okresu, gdy odradzała się nasza państwowość. Z okazji Odzyskania przez Polskę 100 lat Niepodległości powstały obrazy pt. ”Kim naprawdę jestem” rodzimej malarki Pani Sabiny Piotrowicz. Obrazy przedstawiają artystów w swej ulubionej dziedzinie. Tworzą oni tą samą rzeźbę człowieka bez twarzy trzymającego twarz dziecka. Autorka w ten sposób nawiązuje, że w tych czasach tak często zakładamy maski zapominając o miłości i światełku, które posiadaliśmy jako dzieci. Obrazy zostały wystawione podczas uroczystej akademii w GOKiS.                                               

 Na zakończenie odśpiewano „Rotę”. Po części oficjalnej i artystycznej gości podjęto rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą początkom połowy XIX stulecia , raz w roku, 11 listopada należy skonsumować jednego słodkiego rogala.

11 listopada z pewnością jest bardzo ważną datą historyczną, a także znaczącym świętem narodowym. To symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. To szczególny dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem. W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości łączyliśmy się z naszymi przodkami, którzy oddawali swe życie i zdrowie walcząc o wolność Ojczystej Polskiej Ziemi.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie podziękować za krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Wyrazy podziękowania kieruję do władz gminy, księdza kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy Trzydziestego Szczepu w Złejwsi Wielkiej, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracowników GOKiS, zespołu śpiewaczego „Melodia” wraz z muzykami, dzieciom z Przedszkola  "Mali Odkrywcy”, dzieciom i młodzieży z GOKiS oraz licznie przybyłych mieszkańców naszej gminy.

                                                                             Dyrektor GOKiS

                                                                              Maria Karpińska

Wróć