Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Pomoc żywnościowa 2018/2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  uprzejmie informuje, że można składać wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej na okres 2018/2019. Wnioski  będą przyjmowane od 23 października 2018r. do 31 października 2018 r.

 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

Dokumenty potwierdzające  dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto);

zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;

decyzje o wysokości świadczeń rodzinnych;

decyzja o świadczeniu z ZUS/ KRUS z marca 2018r.

Uprawnionymi do skorzystania z w/w formy pomocy są:

osoby samotne, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1.402,00zł netto miesięcznie;

osoby  w rodzinie, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.056,00zł netto miesięcznie.

Uwaga !  Świadczeń wychowawczych 500plus nie wlicza się do dochodu rodziny.        

                                         GOPS Zławieś Wielka

Wróć