Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Infromacja o zmianie harmonogramu wywozu odpadów Bio w miejscowościach Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku zmiany harmonogramu wywozu odpadów BIO z miejscowości Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń w miesiącu czerwcu 2018 r., odpady ulegające biodegradacji zostaną odebrane w dniach 1, 14 i 28 czerwca 2018 r.

Wróć