Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu

W związku z przedłużającym się okresem suszy oraz niemożliwym do przewidzenia zwiększonym poborem wody  z wodociągów,  Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno - bytowe t.j. nie podlewanie trawników, terenów rekreacyjnych, napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów. Prosimy wszystkich użytkowników o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb bytowych. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą występować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wróć