Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Konkurs Piękna zagroda 2018

Tradycją stało się organizowanie przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, Urzędy Gmin powiatu toruńskiego, Burmistrza Miasta Chełmża oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu konkursu "Piękna Zagroda"

Założeniem konkursu jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do zadbania o piękno i atrakcyjność najbliższego otoczenia, poprawę warunków higieniczno sanitarnych gospodarstw, a także aktywizacja postaw i integracja środowiska wiejskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wróć