Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa Górsk oraz osoby poruszające się drogą gminną (ul. Wiejska), że w związku z pracami polegającymi na przebudowie sieci wodociągowej przejazd na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Osiedlowej w dniach 22-24.05.2018 r. będzie niemożliwy.

 

Odcinek drogi gminnej , na którym nastąpi wyłączenie z ruchu w m. GÓRSK został zaznaczony na załączniku graficznym.

W związku z powyższym, prosimy o kierowanie się objazdami.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wróć