Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w 2018 roku w sołectwach: Stary Toruń, Rozgarty, Przysiek, Skłudzewo, Zarośle Cienkie, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Toporzysko, Czarnowo i Rzęczkowo

Gabinet Weterynaryjny  Andrzej Ryngwelski przeprowadzi szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie zgodnie następującym harmonogramem:

02.05.2018 środa

Stary Toruń

9:00 k. p. Kraka

9:30 k. remizy

Rozgarty

9:40 k. p. Sołtys

Przysiek

11:00 - 11:30 ul. Osiedlowa

11:30 - 11:45 Błotka (k. p. Rygielskiego)

11:45 - 12:00 bloki

04.05.2018 r. piątek

Skłudzewo

16:00 - 17:00 k. p. Kisielewskiej

Zarośle Cienkie

17:30 - 18:00 k. p. Kostemskiego

18:30 - 19:00 przy kanale

19:00 k. p. Sołtysa

05.05.2018 r. sobota

Zławieś Wielka

16:00 - 16:30 k. p. Warzochy/sołtys

16:30 - 17:30 stare boisko

Zławieś Mała

17:30 - 18:30 bloki

18:30 - 19:00 k. starej remizy

19:00 - 19:30 ul. Honorowych Dawców Krwi k. p. Jedrzejewskiej

07.05.2018 r. poniedziałek

Rzęczkowo

9:00-10:00 przy sklepie p. Kuzera

10:00 lecznica

Toporzysko

16:00 - 16:30 przy figurce k. p. Króla

16:30 - 17:00 boki

17:00 - 17:30 Remiza

Czarnowo

17:30 - 18:00 k. p. Kuliś

18:00 - 18:30 ul. Orzechowa

18:30 - 19:00 Kwiatowa

19:00 przy wale k. p. Grzesiuk

Wróć