Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa STARY TORUŃ oraz osoby poruszające się drogą gminną (ul. SOŁECKA) że w związku z pracami polegającymi na przebudowie przepustu drogowego przejazd na odcinku od ul. MYŚLIWSKIEJ do ul. SZEROKIEJ w dniach 24.04.2018r. będzie niemożliwy.

 

Odcinek drogi gminnej , na którym nastąpi wyłączenie z ruchu w m. STARY TORUŃ został zaznaczony na załączniku graficznym.

W związku z powyższym, prosimy o kierowanie się objazdami.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wróć