Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Otwarty nabór ofert na szlak "Skarbów Ziemi Chełmińskiej"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współpracy pn. "Skarby Ziemi Chełmińskiej" zapraszamy lokalnych twórców, właścicieli obiektów turystyki wiejskiej oraz producentów produktów lokalnych do zgłaszania swoich ofert w celu  umieszczenia ich na szlaku Skarbów Ziemi Chełmińskiej oraz promocji w ramach projektu.

Wspólnie z partnerskimi lokalnymi grupami działania: Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję oraz Ziemia Gotyku zrealizujemy szereg działań mających na celu promocję i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze partnerskich LGD.

Zaplanowane do realizacji zadania z zakresu promocji Skarbów Ziemi Chełmińskie to m.in:

  1. Stworzenie strony internetowej oraz opracowanie logo na potrzeby promocji obszaru projektu
  2. Opracowanie i wydanie folderu informacyjno-promocyjnego, w tym map i filmów promocyjnych,
  3. Opracowanie i wdrożenie interaktywnego przewodnika po obszarze działania Partnerów projektu (aplikacja mobilna prezentująca szlak),
  4. Promocja projektu poprzez zakup nośników informacyjno-promocyjnych.
  5. Stworzenie gry planszowej opartej o lokalne dziedzictwo
  6. Questing.

Zgłoszenia ofert przyjmujemy do dnia 20.04.2018 r. na adres: Ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie, decyduje data wpływu do Biura LGD.

Liczba miejsc, które znajdą się na szlaku Skarbów Ziemi Chełmińskiej jest OGRANICZONA.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko na załączonym FORMULARZU

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Osoba do kontaktu: Anna Pawlak -  56 676 44 36

Wróć