Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące wydania decyzji DLI.3.6620.14.2017.ML.9 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo”

Wróć