Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

NABÓR DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO, PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WYCHOWAWCĘ METODĄ HARCERSKĄ.

O G Ł O S Z E N I E R E K R U T A C Y J N E


„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt jest adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców.
Projekt jest realizowany od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.
OGŁASZAMY NABÓR DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO, PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WYCHOWAWCĘ METODĄ HARCERSKĄ.
Do placówki przyjętych będzie 15 uczestników.
Zajęcia są nieodpłatne i prowadzone będą w soboty w godzinach 9:00–17:00.
Podczas zajęć każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.
Placówka będzie realizowała roczny program dla każdej z grup, który będzie
zawierał:

  •  atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wychowawcę metodą harcerską,
  •  5 wyjść w atrakcyjne miejsca, np. kino, planetarium, itp,
  •  2 wydarzenia zorganizowane dla uczestników i jednego rodzica każdego
  • uczestnika,
  •  2 biwaki weekendowe dla uczestników i jednego rodzica każdego
  • uczestnika,
  •  10-dniowy obóz harcerski dla uczestników.

Termin rekrutacji: 21.03.–30.03.2018 r.


Miejsce realizacji rekrutacji: Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej,
ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka


Więcej informacji o rekrutacji: www.kp.zhp.pl/harcownie,


Koordynator – hm. Artur Majerowski,
e-mail: artur.majerowski@zhp.net.pl, tel: 667 35 40 30

wyświetl galerię w Cooliris
  • Plakat

Wróć