Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Konkurs plastyczny „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

Konkurs organizowany jest w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Temat Konkursu:

„PLAKAT Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

Cele konkursu:

 • Zaangażowanie środowisk w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu
 • Budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju.
 • Popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie historii Państwa Polskiego.
 • Uczczenie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków.
 • Wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 100 Rocznicy Święta Państwowego.
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej, szczególnie odkrywanie młodych talentów.

 

Kategorie:

I kategoria – przedszkola oraz klasy I-III

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

III kategoria – uczniowie kl. VII i klas gimnazjalnych

IV kategoria – dorośli

Maksymalna ilość prac przekazana przez jedną placówkę  - 10

 

Zasady konkursu:

 • Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną – FORMAT A4, A3, maksymalny 50x70
 • Technika wykonania prac: ( malarstwo, rysunek np. różnego rodzaju farby, pastele, węgiel, kredki itp.
 • ( Prosimy nie wyklejać prac sypkimi materiałami i bibułą, nie zwijać prac w rulon)
 • Każdą nadesłaną pracę należy opatrzyć w uzupełnioną kartę zgłoszenia przyklejoną na odwrocie.

Tematyka  konkursu:

Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy przesłać lub przekazać z dopiskiem

Konkurs „PLAKAT Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 2018” do 16 kwietnia 2018r.

na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka.

Prace konkursowe powinny zawierać opis:

 • Imię i nazwisko autora
 • Wiek autora, klasa, telefon kontaktowy
 • Nazwę , adres , telefon placówki
 • Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem , którego wykonana została praca.

O wynikach Konkursu i terminie, oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Nagrody:

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii I, II, III miejsce. Wyróżnienia w gestii Jury.

Organizator powoła profesjonalne Jury. Decyzja Jury jest nieodwołalna

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Prace lub ich część będą eksponowane na okazjonalnych uroczystościach.

Organizatorzy konkursu zakładają możliwość wykorzystania zwycięskiej pracy jako oficjalnego plakatu obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 listopada 2018 roku.

 

                                                   ZAPRASZAMY!

Wróć