Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Formularz zgłoszenia podtopienia

  Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej                          

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

     tel. 56  678 09 13, 56  678 09 82

              ug@zlawies.pl

                                                                                 Zławieś Wielka, dnia 26 stycznia 2018r.

 

 

K U R E N D A

 

W związku z licznymi podtopieniami na gruntach rolników, które miały miejsce na skutek dużej ilości opadów w drugiej połowie 2017r. i uniemożliwiły zebranie niektórych plonów, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, proszę o przekazanie danych dotyczących:

 

  • Powierzchni podtopionych gruntów,
  • Areału, z którego nie zebrano plonów,
  • Głównych upraw, których zbioru nie dokonano,
  • Szacunkowej wartości nie zebranych plonów,
  • Areału, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych,
  • Areału, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych,

 

Formularze zgłoszeniowe o powierzchni gruntów, na których wystąpiły szkody spowodowane dużą ilością opadów dostępne są u:

 

  • Sołtysów
  • w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka
  • oraz na stronie internetowej www.zlawies.pl

 

Dane należy przekazać do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7:

 

tel. 56 674 13 40       

  • termin zgłoszenia do 30 stycznia 2018r.

 

Zebrane materiały zostaną przekazane Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu7 celem podjęcia dalszych działań. Dane te będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Wróć