Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Informacja

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:

  1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  dla osób które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tych świadczeń, za miesiąc styczeń 2018 r. nastąpi dnia 22 stycznia br. 
  2. wypłata świadczenia wychowawczego dla osób które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tego świadczenia, za miesiąc styczeń 2018 r. nastąpi dnia 19 stycznia br.

Wróć