Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka dla szczególnie uzdolnionych uczniów

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka z tytułu szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych w roku 2017. Wsparcie przeznaczone jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Zławieś Wielka. Wnioski (wzór w załączeniu) należy składać się do 30 stycznia 2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej uchwale Rady Gminy Zławieś Wielka, można je również uzyskać w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, u inspektor ds. oświaty, pok. 32, tel. (56) 674 13 29.

Wróć