Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Szkolenie EFS i warsztaty florystyczne w Toporzysku

28 listopada 2017 r. w Świetlicy w Toporzysku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wyświetl galerię w Cooliris
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów
  • Zdjęcia z warsztatów

Wróć