Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym na dzierżawę lokalu użytkowego w Toporzysku

G M I N A   Z Ł A W I E Ś   W I E L K A

Ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 51 stanowiącym własność mienia komunalnego gminy Zławieś Wielka, położonego we wsi Toporzysko, gmina Zławieś Wielka.

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 59,50 m2 ogłoszony wykazem w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka: w sołectwie wsi Toporzysko, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniu 18 grudnia 2015r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Lokal użytkowy z przeznaczeniem do prowadzenia działalności usługowej nieuciążliwej, typu sklep spożywczy, sklep przemysłowy, zakład fryzjerski, kosmetyczny itp.

Lokal przekazany do użytkowania w stanie deweloperskim.

Miejscowość: Toporzysko

Nr działki : 192

Powierzchnia lokalu do wydzierżawienia na czas określony – 5 lat : 59,50 m2

- pomieszczenie nr 1   -  51,27 m2

- pomieszczenie nr 2   -    1,80 „

- pomieszczenie nr 3   -    6,43 „

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznego  600 + VAT 23% = 738,-

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia. /wtorek/ o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 23

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 22 stycznia 2016r. na konto 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 BS Toruń O/Zławieś Wielka

Postąpienie : 1%

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy, pokój nr 31 w godzinach urzędowania  tj. 7oo do 1515, tel. 67809-13 w.14

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zławieś Wielka, 11 stycznia 2016r.   

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                                   Jan  Surdyka

Wróć