Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarządzenie 44/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dotyczących wyboru dziennych opiekunów, którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Zławieś Wielka

Wróć