Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Pierwsza Toruńska Senioriady „Jesteśmy” 2015


Organizatorzy
 
Organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia, przez Stowarzyszenie Trenerów Umiejętności Psychospołecznych i Radę Seniorów Miasta Torunia, przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miasta Torunia (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Sportu i Rekreacji, Wydział Komunikacji i inne), z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, władz Województwa Kujawsko-pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Diecezji Toruńskiej, Administracji terenowej i rządowej, prasy, radia i telewizji. Patronat medialny objęły TV Toruń, gazeta Nowości, radio Wawa, Radio Maryja, telewizja Trwam.
 
Grupy docelowe
 
Seniorzy 60+ z miasta, gminy i powiatu Torunia i województwa kujawsko- pomorskiego, nie zrzeszeni i zrzeszeni w radach, klubach, fundacjach, stowarzyszeniach, związkach rencistów itp. (głównie seniorzy 60+ zagrożeni wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osoby starsze pozostające w niekorzystnej sytuacji). W obchodach Senioriady 2015 wezmą czynny udział mieszkańcy miasta Torunia, gminy i powiatu toruńskiego. Stowarzyszenia, fundacje, kluby i inne organizacje pozarządowe i instytucje mające w statucie działania na rzecz seniorów. Zakłady, instytucje i przedsiębiorstwa z terenu miasta poprzez swoją działalność związane z problematyką seniorów, działające na ich rzecz lub zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności.
 
Potrzeby
 
W obliczu postępującego zjawiska starzenia się społeczeństwa, najważniejszym wydaje się być nieprzerwane aktywne uczestnictwo seniorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Pierwsza Toruńska Senioriada, pod hasłem „Jesteśmy”, to
– swoisty festiwal seniorów z kilkudziesięcioma wydarzeniami, w których uczestniczyć będzie cała społeczność miasta. To wielkie święto osób w tzw. trzecim wieku, a także ich przyjaciół i rodzin. To prezentacja grupy społecznej seniorów i seniorek –próba pokazania ich energii, potencjału, twórczości, ale również problemów i postulatów. Ma pokazać wszystkim różnorodność społeczności, która staje się coraz bardziej liczna i znacząca, która poważnie traktuje swoje sprawy i sama chce być poważnie traktowana.
Poprzez organizacją Senioriady2015 chcemy pokazać, że:
- społeczność osób starszych jest bardzo zróżnicowana, ma rozmaite talenty i ambicje, ale również problemy i potrzeby.
- seniorzy to osoby często wymagające wsparcia. Posiadają swoją godność i wrażliwość, mają prawo oczekiwać szacunku i troski;
- osoby w Trzecim Wieku to dobro narodowe o które powinno się dbać. Ich wiedza i doświadczenia nabyte przez wiele dekad to ogromna wartość z której można swobodnie czerpać;
- konieczne są głębokie i systemowe zmiany polityki społecznej obejmującej osoby starsze oraz wszystkie te, które w przyszłości wejdą w trzeci wiek. Seniorzy zabiegają o wspólnotowe sprawy, chcą lepszego świata dla swoich dzieci czy wnucząt,
- seniorzy są grupą wielomilionową, której liczebność stale rośnie. Warto się wreszcie zainteresować sprawami seniorów i nie spychać ich głosów na margines debaty publicznej. Seniorzy już dzisiaj są ważną częścią społeczeństwa.
- „jesteśmy” obecni - to główne hasło Senioriady2015
 
Miejsce i termin realizacji
 
Hala Widowiskowo – Sportowa w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 73-89
21czerwca 2015 godzina 11.00 – 17.00
 
Działanie
 
Podczas Senioriady 2015 nastąpi prezentacja ofert stowarzyszeń, fundacji, klubów i innych organizacji pozarządowych i instytucji mających w statucie działania na rzecz seniorów.
Planowany jest również przegląd twórczości własnej seniorów (np. chóry, teatry, rękodzieło , malarstwo, zespoły taneczne), dorobku i osiągnięć seniorów, pokazy różnych możliwych form aktywności ruchowej, aktywność seniorów w różnych sferach życia, jakość oferty (kulturalnej, rekreacyjno- sportowej , profilaktyki i ochrony zdrowia) kierowanej do seniorów.
 Przewidziane są panele dyskusyjne poświęcone tematyce senioralnej :
1. Pedagogika specjalizacji andragogika i gerontologia ,
2. Kompetencje i możliwości Rady Seniorów w działaniach na rzecz seniorów
3. Strefy i sposoby aktywności seniorów w środowiskach lokalnych
 
Potrzeby i bariery osób starszych.
 
Zorganizowanie Senioriady2015, pierwszej w takim wymiarze imprezy w województwie, gromadzącej seniorów i wszystkich działających na ich rzecz ludzi pozwoli przełamać wszelkie szkodliwe stereotypy dotyczące liczącej się grupy społecznej - seniorów.
Senioriada 2015 niewątpliwie ma wszelkie cechy, aby stać się imprezą cykliczną, odbywającą się corocznie w Toruniu.
Zapraszamy serdecznie
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Pierwszej Toruńskiej Senioriady „Jesteśmy” 2015
 
Przewodnicząca Rady SeniorówLidia Chamarczuk- Mazurek
Koordynator                                Iwona Ziemińska- Bącal
 
Kontakt
Koordynator    Maria Moulis
                        tel. 56/6485717; kom. 509532242
 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..