Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Konsultacje społeczne w ramach studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem niniejszego formularza w terminie do 25 czerwca 2014 r.

Prosimy przesłać wypełniony formularz pocztą elektroniczną na adres mailowy rsiwiec@deloittece.com. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła „Konsultacje społeczne”

Wróć