Przejście do sekcji:

Bezpieczeństwo

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW

              Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę    należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m2 oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.
              Obowiązujące przepisy na szczeblu ustawowym nie wskazują wprost obowiązku odśnieżania dachów budynków. Jednak art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409) mimo nie wyartykułowania wprost takiego obowiązku, nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych. Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
            Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy, kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem w wysokości co najmniej 500 zł. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu. 
               Realne zagrożenie - 1 m2 śniegu o grubości 15 cm może ważyć 50 kg. Należy pamiętać, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych.              
              Administratorzy budynków o powierzchni przekraczającej 2 tys. m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.
 Osoby odśnieżające dachy powinny mieć orzeczenie lekarskie, że mogą wykonywać pracę na wysokościach, być przeszkolone i świadome grożącego im niebezpieczeństwa; muszą być także zabezpieczone - mieć kask ochronny na głowie.
            Inspektorzy pracy sprawdzają, kto wykonuje pracę na wysokościach, kto wydał polecenie, jaki jest stan bezpieczeństwa miejsca pracy. Jeśli stwierdzą, że ani osoba, ani stanowisko pracy, nie są odpowiednio przygotowane, nakażą pracownikowi wstrzymanie się z wykonywaniem pracy, do czasu odpowiedniego przygotowania człowieka i miejsca pracy.

Wróć